Så fungerar det
Demo
Bli användare
Behov av utrustning
Referenser
Om oss
Bordsplaceringsprogram för festvåning och festlokaler.

Bli användare

Bordsplan har 3.0 lanserats. Programmet finns i två olika versioner, grundversion och plusversion.

Grundversion

Grundversionen består av de viktigaste funktionerna för att skapa bordsplaner. Följande funktioner ingår i grundversionen:

Plusversion

Plusversionen har ett antal extra funktioner som förenklar och effektiviserar att skapa och ändra av en bordsplan. Förutom
funktionerna i grundversionen finns även: