Så fungerar det
Demo
Bli användare
Behov av utrustning
Referenser
Om oss
Demonstration av programmet Bordsplan.

Ladda ner en demo av Bordsplan

Demo av program för bordsplaner och bordsplaceringsverktyg

Hur du flyttar eller ändrar objekt på bordsplanen

Verktyget är enkelt att använda. Klicka på det objekt som du vill flytta och dra med datormusen.
Om du vill ändra vinkeln på ett objekt markerar du objektet, går till hörnet av markeringen och roterar med datormusen.

Du kan radera genom att markera och klicka på delete på tangentbordet eller gå in på redigera i paletten och klicka radera markerad.
För att duplicera ett objekt, markera objektet, håll in Alt och klicka på objektet.

Du kan flytta objekten med piltangenterna. För att flytta en pixel håll ner shift och flytta med piltangenter
Ångra eller gör om med ctrl + Z och ctrl + x.

När du är klar med bordsplacering

Då går det att spara din bordsplan/bordsplacering. Du kan spara den i programmet eller som PDF för att skicka vidare.
Om du vill skriva ut din bordsplan, så tänk på att du väljer liggande utskrift (landscape).